Izpolnite obrazec in se vpišite

Podatki učenca

Podatki staršev/skrbnika (plačnik)

Podatki izobraževanja

Mesečni strošek izbranega programa se plačuje (1x) enkrat mesečno, za tekoči mesec, do 15. v mesecu. Morebitni poračun ur se obračuna v računu za naslednji mesec. Znesek se poravna v 8-ih dneh po prejetem računu. Poleg cene izobraževanja, vsak učenec ob vpisu poravna članarino v KLUB POPSI, ki znaša 25 € in nadomešča strošek vpisnine v Glasbeno šolo POPSI. Izpis iz programa možen z izpolnjenim izpisnim listom, po predhodnem obvestilu mentorja in strokovnega vodje.

S klikom na gumb vpis potrjujem, da sem seznanjen/a z določili in načinom poslovanja Glasbene šole POPSI ter izjavljam, da se strinjam z včlanitvijo v KLUB POPsi.

Soglašam, da ZAVOD POPSI obdeluje moje/ otrokove osebne podatke, dane v tem soglasju za namene vodenja evidence vpisanih kandidatov v programe glasbene šole, ki jih organizira in vodi ZAVOD POPSI ter vodenju evidence terjatev iz naslova izdanih obračunov storitev.

[honeypot brezaspma]

Vpisni obrazec bom tudi prenesel TUKAJ ter ga v pisni obliki izpolnil in poslal po pošti ali prinesel mentorju.

Izpolnil bom tudi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ga prenesem TUKAJ ter ga skupaj z vpisnim listom poslal po pošti ali prinesel mentorju.