Bobni se poučujejo v naši glasbeni šoli na lokaciji v Krškem. Program bobni se poučuje pri nas običajno 1x tedensko po 40 min. Pred vpisom mentor in učenec opravita poizkusno uro ter se dogovorita za ustrezen termin v tednu, ki učencu odgovarja. Poizkusna ura je brezplačna v primeru, da se učenec ne odloči za obisk učnih ur, v nasprotnem primeru se ura šteje kot redna ura poučevanja.

Ob vsakem vpisu na program bobni je potrebno poravnati vpisnino oz letno članarino v višini 25 EUR ter mesečno šolnino, ki predstavlja mesečni pavšal v višini 87 EUR. V mesečni pavšal so vštete 4 učne ure mesečno ter vse delavnice, nastopi in udeležba v šolskem bandu, ki je pogojena z znanjem učenca, da lahko normalno funkcionira v skupinskem delu.

V naši šoli težimo h kontinuiranemu učnemu procesu, ki pa ga lahko zagotovimo le v primeru, da učenec redno obiskuje program bobni. V ta namen tudi zaračunavamo mesečni pavšal, ne glede na obisk učenca, vsekakor pa poskrbimo, da se izostanki zaradi bolezni nadomeščajo.

bobni

Na program BOBNI se lahko prijavite preko spodnjega kontaktnega obrazca: